Scroll to top

Hydraulické ventily

VHP, VHH - rozvádzacie ventily
VHP, VHH - rozvádzacie ventily

Max. prev. tlak: 700 barov
Ručne ovládaný. Tieto ventily slúžia k ovládaniu toku oleja u motorových aj ručných hydraulických čerpadiel (YHH – 4/3 with hand pumps).

VEP - elektromagneticky ovládaný ventil
VEP - elektromagneticky ovládaný ventil

Max. prev. tlak: 700 barov
Rozvádzače s elektromagneticky riadenými ventilmi slúžia preriadenie činnosti pripojených hydraulických valcov pomocou diaľkového ovládania (kábel, tlakový spínač a pod.)

VSM - bezpečnostný ventil
VSM - bezpečnostný ventil

Max. prev. tlak: 700 barov
Bezpečnostný ventil sa používa, ak musí byť bezpodmienečne znemožnený pokles zdvihnutého bremena pri náhlej strate tlaku systému.

VHM - škrtiaci - uzatvárací ventil
VHM - škrtiaci / uzatvárací ventil

Max. prev. tlak: 700 barov
Tieto ventily slúžia k uzatváraniu hydraulických okruhov, hlavne u zariadení s väčším počtom valcov.

VPR - obmedzovač tlaku
VPR - obmedzovač tlaku

Max. prev. tlak: 700 barov
Ventily pre obmedzenie tlaku sa používajú v prípadoch, keď tlak v systéme a tým aj sila vyvinutá hydraulickým valcom nemali prekročiť určitú hodnotu.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.